SKOGSVÅRD - RÖJNING OCH GALLRING

Välkommen att anlita en erfaren skogsvårdsentreprenör.

Skogsvård, röjning, plantering och gallring. Vi har tillgång till en miniskotare, Vimek 606 för framkörning av virke. 

Vänd dig till Gnarps Skogsvård AB - OBEROENDE AKTÖR I SKOGSBRANSCHEN

RÖJNING

TJÄNSTER

Röjningen är grunden till det framtida beståndet och det är viktigt att utföra det kontinuerligt och vid rätt tidpunkter. Optimalt är att röja när plantorna blivit 2 meter höga. Röjning utföres 1-2 gånger. Om du åtgärdar detta i tid blir det en mindre kostnad för dig.

GALLRING

BEHÖRIGHET

Öka värdet på ditt bestånd genom väl genomtänkt skogsvård. Vi hjälper dig med gallring på din skogsfastighet. Även manuell gallring. Ett barrskogsbestånd brukar gallras 2-3 gånger innan slutavverkning. Vi hjälper dig att maximera din virkesvolym. Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om gallring.

LEVERANTÖR

PLANTERING

Gnarps Skogvård AB säljer plantor och utför planteringsuppdrag. Hör av dig till oss om du har frågor om priser och plantering. 

SAMARBETSPARTNERS

skogsbruksplaner planta